طراحی جلد کتاب دانشگاهی

دوست عزیر سلام؛ جهت دریافت مشاوره طراحی جلد کتاب موارد زیر را تکمیل کنید

جلد کتاب هویت بصری و ویترین نوشته ایست که شما سالها زمان

و تجربه خود را صرف نوشتن آن نموده اید.

چرا برای کتابم سفارش طراحی جلد بدهم؟

اولین عنصر بصری ارتباط با مخاطب جلد کتاب هست. جلد کتاب حاوی اطلاعات مهمی از محتوای کتاب می باشد و این اطلاعات نقش بازاریابی را برای کتاب ایفا می کند.

طرح جلد باید جسورانه و خلاق باشد تا جذابیت کافی برای خرید کتاب را فراهم آورد. اگر خواننده کتابی را با پوشش ساده و آماتور ببیند، گمان می کند که محتوای کتاب هم ضعیف می باشد و از خرید آن منصرف می شود

0
تعداد جلدهای طراحی شده توسط آتیه نگاران