نمونه کار انتخاباتی

شیراز شهری برای زندگی - تیزر انتخاباتی

شیراز شهری برای زندگی | تدوین کلیپ معرفی کاندیدای شورای اسلامی شهر شیراز | زهرا کامکار و محمدحسین رمضانی

کمپین تبلیغاتی زهرا کامکار و محمدحسین رمضانی 🔸 پروژه: کمپین تبلیغاتی🔹 سبک: کلیپ های انتخاباتی🔸 تاریخ: ۱۴۰۰🔹 طراحی در استودیو آتیه نگاران🔸 مدیر پروژه: اسماعیل

ادامه مطلب »