روز قدس؛ روز حیات اسلام

روز قدس؛ روز حیات اسلام

روز قدس - یوم القدس العالمی

روز قدس؛ روز حیات اسلام گرامی باد

امام موضوع فلسطین را با اسرار، تلاش زیادی کرد و در ادامه اون، امام امروز جامعه ما موضوع فلسطین تبدیل بشود به موضوع اول عالم اسلامی

آخرین مطالب

به بالای صفحه بردن