روز شیراز

اردیبهشت بازتاب بهشت در آیینه ی تمام نمای شیراز است.
بهشت نه توصیف مکان یا زمان که ناب ترین شکل زیستن است که باید تجربه شود.
هر گونه تلاش برای وصف آن کمال به خلق تصویری ناقص خواهد انجامید.
اینجا و اکنون همه چیز در اندازه و جای خود عرصه ی تولد عشق و غلیان دوباره ی اشتیاق مشتاقان وصال است.

هفته ی شیراز بر اهالی فرهنگ و هنر هنچنین دوستداران فرهنگ، هنر و ادب مبارک باد

آخرین مطالب

به بالای صفحه بردن